Tumblelog by Soup.io
 • kaotik
 • Malikor
 • Najada
 • Poranny
 • 1stmachine
 • nefarinus
 • panpancerny
 • goodreason
 • lordruthven
 • fosgen
 • cygenb0ck
 • missweird
 • henrysilas
 • matthewselvin
 • bigs
 • Jerusalem
 • ZombieGigolo
 • recognition
 • tcm
 • mikaelaritter84
 • DarthLuk
 • Hypothermia
 • karolajnna
 • peper
 • chowchow
 • annawanna
 • withmonsters
 • abothersomeexistence
 • tasbrandedstore
 • becclescake
 • hodowla-hamakow
 • oOchaos
 • unitedsoupsliterature
 • hotgirls
 • Weks
 • runkenstein
 • cleanout
 • fiolkowa
 • veavictis
 • sciera
 • sashthesplash
 • mmateusz
 • Einheitsbrei
 • uleee
 • QueenOfTheDragons
 • mortus
 • radioglowy
 • falconwing
 • LeWho
 • jagienka
 • reycio
 • YogSothoth
 • derpy
 • zlewkizpolewki
 • kamykartur
 • inajaa
 • unitedsoupsfandom
 • kamchatka
 • slay
 • RainbowDash
 • adem
 • alexandrucopaci
 • lakim
 • szufik
 • veruko
 • Se-ba
 • MerelyGifted
 • GtG
 • havoc00
 • Froggy
 • condensator
 • prooo
 • yomario
 • aleksanderkubicz
 • GoletZ
 • beer
 • cheatha
 • necromancer
 • AnneBonny
 • wiedzmaPlePle
 • scatty
 • buzzkill
 • muszdinozaura
 • vantidus
 • drrezed
 • kurka
 • suicideisselfexpression
 • slania
 • promisespring
 • giacomo-x
 • cyclingtours
 • bemyloover
 • eggwggwegev
 • helenburns
 • sasafl
 • PvtSpoonman
 • colorfulvillain
 • karmazynowa
 • SeizetheNight
 • georgemarin03
 • xrayboy
 • PadalecOliwier
 • Dagarhen
 • Senyia
 • infinitenoise
 • guyver
 • Dennkost
 • hplovecraft
 • kerio
 • Nanam
 • deathbringer
 • divascose
 • analoquebubblebath
 • kapitandziwny
 • misza
 • Krebs
 • muccia
 • Sakeros
 • SpinNE555
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2019

0035 82e3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianitrovent nitrovent
4163 2687
Reposted frommhorrighan mhorrighan
4339 bdca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
4873 fa7a 500
When it’s cold enough to see the melody.
Reposted fromPoranny Poranny viaworkit workit
8508 a0c5
Reposted fromEtnigos Etnigos viasistermorphine sistermorphine
3179 66f7 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
7363 56ce
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapannakojot pannakojot
4627 99ec 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaKryptonite Kryptonite
Reposted fromFlau Flau viajazziee jazziee
1892 00b4 500
Reposted frompunisher punisher viakrolik krolik
7959 31c9 500
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
4511 4dac 500
Reposted fromorety orety viamemez memez
7376 04ba 500
Reposted fromtichga tichga viamemez memez
9787 a09d
Reposted fromteijakool teijakool viaQudaci Qudaci
0743 b892
Reposted fromtichga tichga viainzynier inzynier
2701 7274 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viainzynier inzynier
8683 ba9d 500
Reposted froms3 s3 viasatyra satyra
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl